Možnosti dofinancovania hypotekárneho úveru

Možnosti dofinancovania hypotekárneho úveru

15. 08. 2023

Banka Vám poskytne za účelom kúpy nehnuteľnosti hypotéku vo výške maximálne 80% resp. 90% z kúpnej ceny, alebo jej hodnoty. Vždy vychádza z nižšej sumy. Zvyšnú časť kúpnej ceny je potrebné dofinancovať vlastnými prostriedkami, alebo ďalším úverom.

Za týmto účelom je najvyužívanejším typom úveru stavebný medziúver v stavebnej sporiteľni. Oproti bankami poskytovanému spotrebnému úveru je jeho výhodou dlhšia splatnosť a teda nižšia mesačná splátka. Maximálna splatnosť môže byť 20 a v niektorých prípadoch až 30 rokov.

Nevýhodou je naopak celkové vyššie preplatenie v porovnaní so spotrebným úverom. Je to spôsobené formou splácania úroku a istiny. V prípade stavebného medziúveru je vždy potrebné zdokladovať aj účel jeho použitia, ktorý musí súvisieť s kúpou, výstavbou, alebo rekonštrukciou nehnuteľnosti určenej na bývanie. Neviete ho teda použiť napr. na kúpu rekreačnej nehnuteľnosti, alebo apartmánu. Na zdokladovanie účelu použitia prostriedkov máte 2 roky.

Maximálna splatnosť bankami poskytovaného spotrebného úveru je 8 rokov. Nie je potrebné dokladovať účel jeho použitia a vďaka anuitnému splácaniu je jeho celkové preplatenie nižšie. V prípade, že oň žiadate súbežne s hypotékou, úroková sadzba je výhodnejšia ako pri štandardnom bezúčelovom spotrebnom úvere.

Alternatívou k medziúveru v stavebnej sporiteľni môže byť úver od spoločnosti Žltý melón, kde je taktiež maximálna splatnosť 20 rokov. Forma splácania je ale rovnaká ako pri spotrebnom úvere a teda výhodnejšia. Je určený napr. pre žiadateľov s občianstvom mimo EÚ, ktorým nevie poskytnúť úver stavebná sporiteľňa.

V prípade, že máte možnosť založiť okrem kupovanej nehnuteľnosti aj inú, vyhnete sa nutnosti dofinancovať zvyšnú časť kúpnej ceny vyššie spomínanými spôsobmi. V takom prípade totiž banka vychádza zo spoločnej hodnoty oboch nehnuteľností a nie z výšky kúpnej ceny. Viete tak financovať hypotékou celú výšku kúpnej ceny. K zakladanej nehnuteľnosti ale nesmie byť zriadené záložné právo inej banky, fyzickej osoby, alebo vecné bremeno k právu doživotného užívania a pod.

Porovnanie výšky mesačnej splátky a celkového preplatenia za prvých 5 rokov pri rovnakej sume a úrokovej sadzbe úveru (20.000 Eur / 6%):

  • medziúver v stavebnej sporiteľni: mesačná splátka 165 Eur / preplatenie za 5 rokov 6000 Eur
  • spotrebný úver v banke: mesačná splátka 263 Eur / preplatenie za 5 rokov 4409 Eur

Photo by Robert Bye on Unsplash

Všetky články