Financovanie kúpy pozemku hypotékou

Financovanie kúpy pozemku hypotékou

15. 08. 2023

Aby banka vedela financovať pozemok formou hypotéky, musia byť splnené určité parametre.

  • K pozemku musí byť zabezpečená prístupová cesta. Ak prístupová cesta vedie cez parcely vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, kupujúci musí na týchto parcelách nadobúdať vlastnícky podiel, alebo k nim musí byť zriadené vecné bremeno práva prechodu v prospech kupujúceho. Ak je prístupová cesta vo vlastníctve obce, mesta, alebo Slovenskej republiky, nie je potrebné k nej nič dokladovať ani zriaďovať.
  • K pozemku musí byť vydané právoplatné stavebné povolenie, alebo musí byť v rámci územného plánu určený na zastavanie, ideálne rodinnými domami.
  • Ak sa na pozemku nachádza aj stavba, je potrebné zriadiť záložné právo banky aj k nej.
  • Banka Vám poskytne hypotéku vo výške skôr maximálne 80% z kúpnej ceny resp. hodnoty pozemku.
  • Ak plánujete na pozemku stavať dom, v tomto článku sa dozviete najdôležitejšie informácie.
  • Prístupovú cestu resp. prípadné ťarchy k pozemku si viete preveriť cez katastrálnu mapu

Photo by Ilse on Unsplash

Všetky články